Top 5 ngành nghề lương cao nhất Việt Nam

2019-07-19 02:07

VietnamWorks vừa công bố Top 5 ngành nghề lương cao nhấbao t gồm:
– Tài chính – đầu tư
– Ngân hàng
– Công nghệ thông tin
– Marketing
– Xây dựng