Thị trường lao động Việt Nam đang tiếp tục được cải thiện

2019-07-19 02:07

Thị trường lao động tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng, tỷ lệ lao động làm công hưởng lương và thu nhập của người lao động tăng, tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp. Đây là những nhận định được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Tổng cục Thống kê cho biết trong Hội thảo công bố Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý I/2019 diễn ra chiều 10/7, tại Hà Nội.