Cơ Hội Cho Ai Mùa 3 | Tập 3 Full: Tiến sĩ Hàng không lộ diện, khiến các Sếp tranh giành quyết liệt

2021-11-29 03:11

Hai ứng viên Hoàng Bích Thu, Nguyễn Trung Hiếu sở hữu học vấn khủng cùng kinh nghiệm dày dạn. Cặp ứng viên chất lượng này khiến các sếp phải ra sức thuyết phục, đưa ra những đãi ngộ vô cùng hấp dẫn.