Thị trường lao động đáp ứng thời kỳ 4.0 – Còn đó nhiều khó khăn

2019-07-19 02:07

Cuộc cách mjang công nghiệp 4.0 đang phát triển nhanh và quét qua tất cả các lĩnh vực, các ngành nghề và thị trường lao động cũng không đứng ngoài xu thế đó. Tuy nhiên với thực trạng lao động hiện nay của nước ta, rất nhiều vấn đề đang được đặt ra nhằm mục đích đưa lao động Việt đáp ứng được và tốt nhu cầu của thị trường trong thời kì đổi mới.