"Không có quả ngọt cho người thiếu kiên nhẫn"

Sếp Vũ Mạnh Hùng

Investment

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Hùng Nhơn  

Story

  • Lĩnh vực kinh doanh: Nông nghiệp và chăn nuôi áp dụng công nghệ tiên tiến 4.0
  • Nhân sự: Hơn 1.000 nhân viên
 
  • Tôi ấn tượng, thích thú và quyết định tham gia Cơ hội cho ai - Whose Chance vì chương trình mang lại cho người lao động và các bạn sinh viên trẻ cơ hội việc làm trong bối cảnh hiện tại, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận tất cả những ứng viên phù hợp, khi mà doanh nghiệp lớn cũng đang đau đầu về vấn đề nhân sự/tuyển dụng và chất xám của Việt Nam đang đổ dồn cho các công ty nước ngoài. Tôi xuất thân từ nông dân, nên tiêu chí tôi chọn ứng viên trước tiên là không đặt cao về trình độ, mà tôi đặt cao về cái tâm, cái đức và sự nhân văn.