Sếp Nguyễn Tuấn Lương

Investment

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị- Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY)

Story

  • Lĩnh vực kinh doanh: Thanh toán điện tử.
  • Nhân sự : hơn 3000 nhân viên.
  • Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) là công ty hàng đầu về giải pháp thanh toán với hơn 10 năm phát triển với ngành kinh doanh cốt lõi là Tài chính - Ngân hàng, cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử cho hơn 40 ngân hàng, 5 công ty viễn thông và hơn 50.000 doanh nghiệp. Thuộc top 100 sản phẩm, dịch vụ Việt Nam được tin dùng.