Dụng nhân là dụng bằng trái tim

Sếp Nguyễn Thanh Quyền

Investment

Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group

Story

  • Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản
  • Nhân sự: 1000 nhân viên
  • "Tĩnh lặng như nước để có thể dung nạp tất cả mọi vấn đề, năng lượng như lửa để có thể chinh phục tất cả mọi mục tiêu, quyết đoán sắc bén trong mọi quyết định. Dụng nhân là dụng bằng trái tim." đó chính là những phương châm chiêu mộ nhân tài của Sếp Quyền.