Sếp Hoàng Nam Tiến

Investment

Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phần mềm FPT

Story

  • Lĩnh vực kinh doanh: Dịch vụ phần mềm và công nghệ thông tin.
  • Nhân sự: Hơn 15.000 nhân viên bao gồm tại Việt Nam và các chi nhánh nước ngoài.
 
  • Tôi muốn nhìn thấy ở các bạn trẻ một sự máu lửa và tinh thần học hỏi không ngừng. Điều thứ 3 là "trông các bạn phải đói", có nghĩa các bạn phải chứng minh và thay đổi được bản thân bằng cách: lao động vất vả, học tập liên tục để thay đổi bản thân cũng như thay đổi cuộc sống gia đình.