Sếp Dương Long Thành

Investment

Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Group

Story

  • Lĩnh vực kinh doanh: Bất động sản
  • Nhân sự: 1000 nhân viên
  • Với sứ mệnh Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt, cùng với kinh nghiệm hơn 15 năm phát triển và lãnh đạo doanh nghiệp , từng phỏng vấn và làm việc với hơn 5.000 lượt nhân sự hứa hẹn sự góp mặt của Sếp Dương Long Thành sẽ mang đến một luồng gió mới cho chương trình năm nay