Sếp Vũ Minh Trí

Đầu Tư

CEO VNG CLOUD

Tiểu Sử

  • Lĩnh vực kinh doanh: Điện toán đám mây - Giải pháp công nghệ
  • Nhân sự: 300 nhân viên
  • Hoạt động chính của công ty là cung cấp dịch vụ phần mềm máy tính, dịch vụ xử lý dữ liệu; cung cấp dịch vụ truy cập mạng (ISP), cung cấp dịch vụ ứng dụng mạng trong bưu chính – viễn thông (OSP bưu chính – OSP viễn thông).