Sếp Gabor Fluit

Đầu Tư

Tổng giám đốc DE HEUS Châu Á

Tiểu Sử

  • Lĩnh vực kinh doanh: ngành Nông nghiệp - Sản xuất thức ăn chăn nuôi
  • Nhân sự: Hơn 1.400 nhân viên
  • Văn hóa của Tập Đoàn De Hues rất gần gũi, khuyến khích nhân viên cãi sếp. Ngành thức ăn chăn nuôi đòi hỏi nhân sự phải chịu khó, có sự quyết tâm. Công việc ở công ty phù hợp với những người thích di chuyển, đi công tác ở khắp nơi, vì hiện có 9 nhà máy ở VN. Đối với người giỏi thì nên cho họ thay đổi về vị trí làm việc, chức vụ và khu vực làm việc để phát triển tài năng. Khi tuyển người, việc đánh giá họ có phù hợp với ngành và môi trường làm việc là quan trọng nhất. Chương trình Cơ Hội Cho Ai là cơ hội cho các bạn tiếp cận với các tập Đoàn lớn. Tôi là người say sưa với ý nghĩa giáo dục thế hệ trẻ nói chung và trong chương trình nói riêng.