Sếp Trần Quí Thanh

Đầu Tư

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hiệp Phát

Tiểu Sử

  • Lĩnh vực kinh doanh: Phân phối và dịch vụ.
  • Nhân sự: Gần 2.500 nhân viên.
  • Thái độ là quan trọng nhất, phải có tinh thần không gì là không thể, chính trực, tinh thần sở hữu công việc, có khả năng lãnh đạo dẫn dắt người khác là những tiêu chí chính để Tập Đoàn tôi tuyển chọn nhân sự. Ngoài ra còn có cả những khát vọng của ứng viên trong việc muốn phát triển bản thân.